Nacionalne tehnološke platforme Srbije - Forum#2

 

01.06.2011. godine održan je drugi forum NTPS-a (Nacionalne tehnološke platforme Srbije) u Svečanoj sali Rektorata Beogradskog Univerziteta. UVSS je učestvovao u radu ovog foruma bas kao i u radu prvog foruma NTPS-a, a preko svojih predstavnika iz Upravnog odbora UVSS-a.
Naš utisak je da je ovaj forum jos značajniji korak napred u smislu lobiranja za strateški start reinženjeringa srpske industrije. Ideja je da se svi zajedno, i kompanije, i stručnjaci i Država Srbija, okrenemo novom pristupu razvoja našeg poslovnog i društvenog okruženja, posebno kada su u pitanju visoke tehnologije.

Dakle, generalna je ideja da se Država prevashodno počne baviti uređivanjem svih preduslova za razvoj i rast industrije, što dalje vodi razvoju čitavog društva. Dosadašnja poslovna politika Države se bazirala na sklapanju partnerstava sa stranim investitorima koji su to trebali da "urade za nas". Ovo naravno nije dalo nikakav rezultat, nije čak ni zatalasalo krivu koja pokazuje da se nivo industrijskog razvoja u Srbiji u prethodnih 20 godine nije pomakao sa najnižeg nivoa.

Konkretno, da bi se efektivno koristili evropski fondovi (na ovom forumu je pomenut jos jedan potencijalni izvor - EU investiranje u Dunavsku regiju), neophodno je da jake državne institucije stanu, i strateški i revizorski, iza konkurisanja za kljucne industrijske projekte, da prate i kontrolišu realizaciju i da realizuju projekte preko svojih predstavnika u industriji - i tako u krug sve do nivoa visokorazvijenih zemalja.
Opšti je zaključak da više nemamo kud, te da zbog toga stvari moraju krenuti nabolje, a vazduhoplovstvo bi svakako moralo imati lidersku ulogu u procesu reinženjeringa srpske industrije.
Na sajtu http://www.ntp.rs će biti postavljene sve prezentacije sa NTPS 2, u delu Aktuelnosti - kolona desno.

 

 

Copyright © 2012 Association of Aeronautical Experts of Serbia