Promocija aviona SUKHOI SUPERJET 100 u Srbiji

 

U hotelu Interkontinental u Beogradu je u petak 03.06.2011. održana promocija aviona SUKHOI SUPERJET 100 (SSJ 100). Ovo je prva promocija Superjet projekta u Srbiji. Predstavnici Upravnog odbora UVSS-a su, na poziv, prisustvovali promociji aviona SSJ 100.

O projektu Superjet International

Avion je promovisala kompanija "Superjet International" koju su formirali Alenia Aeronautica (iz Italije, sa sedištem u Veneciji) i Sukhoi (Rusija). Ključne kompanije koje učestvuju u projektu su: Alenia Aeronautica, Sukhoi, Boeing, Snecma (Safran Group). Osnovna ideja projekta je da Rusi sklapaju avion i postepeno se uključuju i u osvajanje proizvodnje pojedinih elemenata (i doprinesu svojim potencijalom za inovacije u dizajnu), da Evropljani (preko firme Alenia Aeronautica) organizuju finalizaciju proizvoda, sistem logistike i održavanja aviona i komponenata aviona, da Amerikanci profitiraju u segmentu prodaje delova i know how znanja.

 

 

O avionu SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 je predviđen u varijantama 75, 95 i 115 sedišta. Od aprila 2011. godine se testira SSJ 100/95 u uslovima teške eksploatacije, pošto se u oktobru 2011. godine vrši konačna EASA sertifikacija aviona. Sam dizajn aviona je Boeing-ov, baš kao i sistem održavanja i podrške. Predviđeno je da ova serija aviona pokriva segment putničkih aviona regionalnog tipa, sve do nivoa B737 Classic. SSJ 100 je praktično B737 Classic downsized. Tako su i motori u stvari motori CFM-56-7BE, samo downsized. Ruski naziv motora je SAM 146. Za proizvodnju motora, delova motora i logistiku u tom smislu formirana je joint kompanija (50-50) od strane kompanija Snecma i Saturn (Rusija).

O perspektivi projekta Superjet International

Kompanija Superjet International trenutno ima 170 narudžbina za avion SSJ 100, dakle i pre EASA sertifikacije. Avione su naručile avio-kompanije iz Rusije, SAD, Evrope, Jermenije, ... Prosečna cena aviona SSJ 100/95 je oko 30 miliona USD. Kompanija teži da dostigne kapacitet proizvodnje od 77 aviona na godišnjem nivou, što se očekuje u periodu od naredne dve godine. Može se, iz svega dosad viđenog, pretpostaviti da je Superjet International projekat u kome Amerikanci i Evropljani konačno uključuju svoje Ruske partnere na svetsko tržište civilne avijacije, tako da istovremeno budu zadovoljeni svi EASA i FAA standardi i interesi tržišta. Ukoliko je to zaista tako, svi oni koji nesto znače u svetskom vazduhoplovstvu ne bi smeli propustiti priliku da se na vreme uključe u ovu priču o novom putničkom avionu na svetskom avio-tržistu.

Copyright © 2012 Association of Aeronautical Experts of Serbia